Çalışmalarımız

Yayınlanma tarihi: Pazartesi, Ocak 18, 2016 - 16:52

Artan kontenjanlarla birlikte Hisar Kampüsün nüfusu her geçen gün artmakta ve kampüsler arasındaki öğrenci trafiği de bu duruöa paralel olarak artış göstermekte. Var olan Güney-Hisar shuttle'ının artık talebi karşılayamadığı pek çok öğrenci tarafından bize iletilmiştir. Ayrıca Kuzey Kampüs'ün kütüphanenin bulunduğu canlı bir kampüs olması, iki kampüs arasına bir shuttle ihtiyacını doğurmuştur. 

Talebin İletilme Tarihi:
Çarşamba, Kasım 25, 2015
Tahmini Tamamlanma Tarihi:
Pazartesi, Şubat 8, 2016
Durum:
İşlemde
TarihOlay
Cuma, Aralık 18, 2015
Yayınlanma tarihi: Pazartesi, Ocak 18, 2016 - 16:51

Toplu kullanımı yüksek olan binalarda tuvaletlerde hijyen ve kontrolu artırmak için projeler geliştirmeyi amaçlayan ÖTK , New Hall tuvaletlerinden başlamak üzere hijyen otomatları koyulmasını yönetimden talep ederek, okuldaki önemli bir eksikliğin giderilmesi için bir çalıışma gerçekleştirdi. 

Talebin İletilme Tarihi:
Çarşamba, Kasım 23, 2016
Tahmini Tamamlanma Tarihi:
Pazartesi, Şubat 8, 2016
Durum:
İşlemde
TarihOlay
Cuma, Kasım 25, 2016

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fikret Adaman ile yapılan görüşmede, talebimiz iletildi ve uygulanabilirliği soruldu. Adaman, kendisinin uygun gördüğünü fakat ilgili mercilere danıştıktan sonra kesin dönüş sağlıyacağını söyledi.

Cuma, Aralık 23, 2016

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fikret Adaman ile yapılan görüşmede süreç ile ilgili bilgilendirme talep edildi. Adaman, bir kaç firmayla görüşüldüğünü ve anlaşma aşamasında bulunulduğunu iletti.

Cuma, Ocak 15, 2016

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fikret Adaman ile yapılan görüşmede süreç ile ilgili bilgilendirme talep edildi. Adaman, bütçe ile ilgili cevap beklediklerini ve geri dönüş aldıkları zaman bilgilendirme yapabileceklerini iletti.

Yayınlanma tarihi: Pazar, Ocak 17, 2016 - 21:56

Değişim programlarına katılan öğrencilerin program süresince aldıkları derslerin transkribe işlenme süreci ÖTK'nın yakın gündemlerinden bir tanesi idi. Programa katılan/katılacak birçok öğrencinin aldıkları notları burada  PASS/FAIL yerine harf notu olarak transkriptlerine işlenmesi sonucunda program süresince aldıkları derslere daha motive olması ve değişim programlarına katılma yönünde daha istekli olacakları düşüncesiyle ÖTK öğrencilerin isteğine bağlı sistem değişikliğini gündemine aldı.

Talebin İletilme Tarihi:
Cuma, Ocak 15, 2016
Tahmini Tamamlanma Tarihi:
Cuma, Ocak 15, 2016
Durum:
Başarısız

Notlandırma sistemlerinin evrensel olarak eşit olmaması ve bunun sonucunda bir dersin farklı müfredatlarla işlenip farklı bir sistemle notlanmasının ve bu notların transkribi etkilemesinin adaletsizlik ve eşitsizlik oluştaracağı ön görüldü. ÖTK talep üzerine çalışma yürütmetkten vazgeçti.

TarihOlay
Cuma, Ocak 15, 2016

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Mumcu ile yapılan toplantıda konu gündem edildi. Farklı üniversitelerdeki farklı notlandırma sistemleri ile alınan derslerinin ortalamaya etki edecek şekilde değerlendirilmesinin adaletsizlik ve eşitsizlik oluşturabileceğine değinildi. Üniversitemizden mezun olan bir öğrencinin Boğaziçi’nde aldığı derslerle değerlendirmeye tabii tutulması gerektiği görüşünün senatoda hakim olduğu iletildi. ÖTK bu konudaki genel yaklaşımın makul olduğunu iletti. 

 
Yayınlanma tarihi: Pazar, Ocak 17, 2016 - 21:25

Görme engelli öğrencilerin de kampüs yaşamlarında ve eğitim hayatlarında zorluk yaşamaması için proje üreten ÖTK,  yeni bir projeyi yönetime iletti. Tüm binalardaki derslik kapılarına braille sistemi getirerek mağduriyeti gidermeyi planlayan ÖTK, New Hall'de sistemi ilk defa uygulamaya geçirmeyi planlıyor.

Talebin İletilme Tarihi:
Çarşamba, Aralık 21, 2016
Tahmini Tamamlanma Tarihi:
Pazartesi, Şubat 8, 2016
Durum:
İşlemde
TarihOlay
Çarşamba, Aralık 28, 2016

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fikret Adaman ile gerçekleştirilen toplantıda talebimiz iletildi. Adaman, Engelliler Komisyonu Başkanı Zeynep Hande Sart'a bu talebi iletmemiz gerektiğini ve süreci yakından takip edeceğini söyledi.

Salı, Ocak 5, 2016

Engelli Komisyonu Başkanı Hande Hoca ile yapılan toplantıda talebimiz iletildi. Hande Hoca, okulun tüm binaları için bir master planı olduğunu ancak bütçenin incelenmesiyle tekrar dönüş yapabileceğini iletti.

Cuma, Ocak 15, 2016

Rektör Danışmanı Prof.Dr. Fikret Adaman'a talebimizin hangi süreçte olduğu soruldu. Adaman, süreci Hande Hoca'ya danışarak geri dönüş yapabileceğini iletti.

Çarşamba, Şubat 17, 2016

Yenilenen ÖFB binasında braille etiketlerinin bu hafta içerisinde yerleştirileceği Hande Sart tarafından bildirildi. Braille yerleştirme işleminin Eğitim Fakültesiyle devam edeceğini aktaran Sart, ÖTK 'dan da resmi internet sitesinin görme engellilerin kullanımına uygun biçimde yenilenmesi talep etti.

Yayınlanma tarihi: Pazar, Ocak 17, 2016 - 21:20

Ders seçiminde yaparken öğrencilerin rastladığı en büyük problemlerden biri, dersin sylllabus'ını görememesiydi. ÖTK olarak akademisyenlere her sene atılan hatırlatma mailini bu sene biz atmayı talep ettik. Böylece öğrencilerin görüşlerini dikkate alarak ders içerikleri hazırlayan hocalara ulaşıp ileride yaşayabileceğimiz mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlandı.

Talebin İletilme Tarihi:
Cuma, Ocak 15, 2016
Tahmini Tamamlanma Tarihi:
Cuma, Ocak 15, 2016
Durum:
Başarılı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Mumcu ile gerçekleştirilen toplantıda, ÖTK'nın sistemden tüm hocalara hitaben syllbuslarını yüklemesini hatırlatan bir mail atması talebi üzerine görüşüldü. Mumcu, Rektörlük Kurulu'na konuyu ileteceğini belirtti ve bölüm ÖTK'larının bölüm başkanlarına konuyu taşımasını önerdi.

TarihOlay
Cuma, Ocak 15, 2016

Rektör Yardımcısı Prof. Dr . Ayşe Mumcu ile yapılan toplantıda talebimiz iletildi. Mumcu, Rektörlük Kurulu'na konuyu ileteceğini belirtti ve bölüm ÖTK'larının bölüm başkanlarına konuyu taşımasını önerdi.

Yayınlanma tarihi: Salı, Ocak 12, 2016 - 18:23

Uzun süredir yaz okulu ücretlerinin fakültelere göre farklılık göstermesinin adaletsizlik yarattığı konusunda görüş birliği vardı. Öğrenci toplulukları ve forumlarının da görüşlerini dikkate alarak Yaz Okulu Koordinatörlüğü ile bir toplantı düzenleyen ÖTK, bu konuyu daha sonra  Üniversite Yönetim Kurulu gündemine taşıdı.

Talebin İletilme Tarihi:
Pazartesi, Kasım 16, 2015
Tahmini Tamamlanma Tarihi:
Perşembe, Aralık 3, 2015
Durum:
Başarılı

Yaz okulu ücretleri konusunda yıllardır süregelen fakülteler arası adaletsizliğin önüne geçildi. Söz verdiğimiz gibi UBYO’yu mağdur etmeyerek geçen seneki ücretlere uygulanan enflasyon sonucunda önerilen yeni rakamlarda en uygun fakülte olan Eğitim Fakültesi'ne göre ücretler belirlendi. Uzun süren çalışmalarımız sonucunda aynı derse bölüm farklılıklarından dolayı farklı ücret ödeme devri sona erdi.

TarihOlay
Cuma, Kasım 18, 2016

Yaz Okulu Koordinatörlüğü ile ÖTK konunun üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Koordinatörlük tarafından, yaz okulu mali tablosu, öğrenci sayıları, ders ve hoca oranı gibi teknik bilgiler verilirken, ÖTK'nın her türlü soru ve talebi dikkatle dinlendi.

Yayınlanma tarihi: Cuma, Aralık 25, 2015 - 10:11

Üniversite Senatosu, üniversitelerinin karar alma mekanizmalarında en üst noktada olan, kampüsün fakülte, yüksekokul, enstitü birimlerinden senatörlerle ile birlikte üniversite yönetiminin yer aldığı bir oluşumdur. Her ay toplanan Senato'da akademik konular, üniversite yaşamı ve daha bir çok konuda karar alınmaktadır. Belli bir süredir Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına Öğrenci Temsilcisi davet ederek öğrencilerin karar alıcı süreçlere katkı sağlamasını gerçekleştiren yönetim, maalesef Senato konusunda aynı nezaketi gösterememekteydi. Senato'da bir Öğrenci Temsilcisi bulunmaması, demokratikleşme ve kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atan üniversitemizin kanayan bir yarasıydı. Gelişen bir gündem sonucu talep edilen makul isteğimiz, çabaların karşılığını alarak öğrenci temsilciliğini en üst noktaya taşımayı başardı.

Talebin İletilme Tarihi:
Çarşamba, Kasım 25, 2015
Tahmini Tamamlanma Tarihi:
Perşembe, Aralık 3, 2015
Durum:
Başarılı

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Mumcu'ya teşekkürü borç biliriz.

TarihOlay
Çarşamba, Kasım 25, 2015

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Mumcu davetiyle Öğrenci Temsilciliği Kurulu Fakülte Temsilcileri, akademik bir konu üzerine Rektörlük Toplantı salonunda bir araya geldi. Bu toplantıda , bütünlemeler ve E sistemi üzerinde fikir alışverişi yapıldı ve temsilciler bu konunun da tartışılacağı Üniversite Senatosu'nda yer almayı, fikirlerini direkt ifade etmeyi talep etti. Mumcu, bu konunun iletileceğini ve en kısa sürede cevap verileceğini iletti.

Yayınlanma tarihi: Çarşamba, Aralık 23, 2015 - 17:01

Talebiniz üzerine geçtiğimiz senelerde yaşanan hırsızlık olayları ve güvenlik zaafiyetleri sebebiyle kapalı tutulan Kore Kapısı Öğrenci Temsilciliği Kurulu girişimi sonucunda tekrar kullanıma açılmıştır. Kuzey Kampüs'te barakanın arkasında yer alan kapı 08:30- 17:30 arasında hizmet verecek olup kart geçiş sistemiyle kullanılabilecektir.  

Talebin İletilme Tarihi:
Pazartesi, Kasım 9, 2015
Tahmini Tamamlanma Tarihi:
Pazartesi, Kasım 23, 2015
Durum:
Başarılı

Kore kapısı kullanıma açılmıştır. Bu süreçte desteklerini gösteren Boğaziçi Üniversitesi yönetimine desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.

TarihOlay
Pazartesi, Kasım 9, 2015

Kapının tekrar kullanıma açılması için Rektör Danışmanı Prof.Dr.Fikret Adaman ile bir görüşme gerçekleştirildi ve talebimiz iletildi. Adaman, çalışmaların sürdüğünü en kısa sürede bilgilendirme yapacağını iletti.

Yayınlanma tarihi: Çarşamba, Aralık 23, 2015 - 09:53

Öğrencilerden alınan talep doğrultusunda yemekhane yönetimine ilettiğimiz "6 Çeşit Sabah Kahvaltısı" isteğimiz kabul edilmiştir. Bundan sonra kahvaltı lezzetinizi daha fazla çeşitten daha çok seçme hakkıyla birlikte yakalayabilirsiniz. ÖTK afiyetler diler!

Talebin İletilme Tarihi:
Çarşamba, Aralık 23, 2015
Tahmini Tamamlanma Tarihi:
Çarşamba, Aralık 7, 2016
Durum:
Başarılı

İlettiğimiz talebin takibini yapan Mert Nacakgediği ve M. Ali Bayraktaroğlu'na, yerine getirilmesinde yardımcı olan Meral Zeren ve ekip arkadaşlarına teşekkür eder, afiyetler dileriz!

TarihOlay
Çarşamba, Aralık 23, 2015

Öğrencilerden gelen talep üzerine , Yemekhane müdüresi Meral Zeren ile bir toplantı gerçekleştirildi ve istek iletildi.