Erasmus/Exchange Programlarına Katılan Öğrencilerin Programda Aldıkları Dersleri Transcriptlerine PASS/FAIL Yerine İsteğe Bağlı Olarak Aldıkları Notlara Karşılık Gelen Harf Notunun Girilmesi.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin program süresince aldıkları derslerin transkribe işlenme süreci ÖTK'nın yakın gündemlerinden bir tanesi idi. Programa katılan/katılacak birçok öğrencinin aldıkları notları burada  PASS/FAIL yerine harf notu olarak transkriptlerine işlenmesi sonucunda program süresince aldıkları derslere daha motive olması ve değişim programlarına katılma yönünde daha istekli olacakları düşüncesiyle ÖTK öğrencilerin isteğine bağlı sistem değişikliğini gündemine aldı.

Talebin İletilme Tarihi: 
Cuma, Ocak 15, 2016
Tahmini Tamamlanma Tarihi: 
Cuma, Ocak 15, 2016
Durum: 
Başarısız
Sonuç Açıklaması: 

Notlandırma sistemlerinin evrensel olarak eşit olmaması ve bunun sonucunda bir dersin farklı müfredatlarla işlenip farklı bir sistemle notlanmasının ve bu notların transkribi etkilemesinin adaletsizlik ve eşitsizlik oluştaracağı ön görüldü. ÖTK talep üzerine çalışma yürütmetkten vazgeçti.

Adımlar: 
TarihOlay
Cuma, Ocak 15, 2016

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Mumcu ile yapılan toplantıda konu gündem edildi. Farklı üniversitelerdeki farklı notlandırma sistemleri ile alınan derslerinin ortalamaya etki edecek şekilde değerlendirilmesinin adaletsizlik ve eşitsizlik oluşturabileceğine değinildi. Üniversitemizden mezun olan bir öğrencinin Boğaziçi’nde aldığı derslerle değerlendirmeye tabii tutulması gerektiği görüşünün senatoda hakim olduğu iletildi. ÖTK bu konudaki genel yaklaşımın makul olduğunu iletti.