2014-2015

Boğaziçi Üniversitesi

Öğrenci Temsilciği Kurulu

2014-2015 Dönemi Faaliyet Raporu

Genel Bakış

ÖTK’nın öğrenciyle olan iletişimi ve bu iletişimin en iyi şekilde yapılabilmesinin önündeki engel ve sorunlar tespit edildi. Kurulun öğrencinin içinde yer edinmesi, bunun sağlanması için kampüs genelinde ses getirecek projelere imza atılması ve öğrenci meselelerinde aktif rol oynayan bir çizgide hareket edilmesi yıl boyunca 2015 ÖTK’nın ana hedeflerinden biri oldu. Geçtiğimiz seçimlerde hem adaylık hem de oy kullanma bakımından daha önce seçime katılmamış birçok bölümün(Felsefe, Batı Dilleri, Çeviribilim, Sosyoloji..) 2015-2016 ÖTK seçimleri sonucunda yüksek oranda katılım ile ilk defa temsilci çıkarması bu hedefin gerçekleştiğinin bir göstergesi oldu.

Faaliyetlerimiz

 • Yemekhanede haftasonları öğle yemeği çıkarılmasını sağlandı.
 • Kuzey Kampüs çıkışında Ziraat ve Finansbank bankamatikleri Güney Kampüs’te ise Vakıfbank bankamatiği açılmasını sağlandı.
 • Kilyos’taki tüm çamaşırhaneler ücretsiz hale getirildi.
 • Üniversitemizde yaşanılanları yakından takip edilmeye çalışıldı. Üniversitemizdeki güvenlik protokollerinin öğrenciler tarafından demokratik bir şekilde belirlenmesi için 3500 kişinin katıldığı bir anket hazırlandı. Üniversite Yönetim Kurulu’na sunuldu.
 • “1.Boğaziçi Zirvesi” adıyla Türkiye’den dört bir yanından 97 farklı üniversiteden 167 öğrenci temsilcisinin katıldığı bir etkinlik düzenlendi ve etkinlikte Prof.Dr. Muhammet Şahin, Abbas Güçlü, Prof. Dr. Fikret Adaman, Prof. Dr. Biray     Kolluoğlu gibi isimlerle “İdeal Üniversite” tartışıldı temsilcilerle çalıştaylar düzenlendi raporlar hazırlandı.http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/ideal-universite-katilimci-karar-mekanizmalariyla-mumkun
 • Kilyos’ta shuttle saatleri optimize edildi. 59RK seferleri iki kez arttırıldı.
 • Kilyos’ta Yadyok binasının ve ortak alanların arkadaşlarımız için her zaman açık kalmasını sağlandı.
 • Kilyos’ta TEMA’nın ağaçlandırma projelerinden yardımcı olacak adımlar atıldı.
 • Üniversitemizde yer alacak işletmeler, öğrencilerin yararı ve istekleri doğrultusunda denetlendi, gerekli görüşmelerde bulunuldu ve öneriler iletildi.
 • Kuzey Kantin’e klima talebi işletme sahibine iletildi. Kantindeki ısınma sorunu çözüldü.
 • Şu anda Student Lounge olarak hizmet veren alanın öğrenci inisiyatifinde kullanılmasına dair görüş bildirildi. Mekanın iç tasarımı için öğrenci görüşleri aktarıldı.
 • Buddy işbirliği ile BUsofra düzenlendi. Güney Meydan’da düzenlenen etkinlikte 400 Boğaziçili aynı sofrayı paylaştı.
 • New Hall’de Freecycle köşeleri kurarak arkadaşlarımızın ikinci el kitap alışverişinde bulunmasına ve dayanışmasına destek  olundu. Fahiş fiyatlarla satış yapan fotokopicilere bir alternatif sağlandı.
 • Bir Hazırlık Yılı Anketi düzenlenerek hazırlık yılı öğrencilerinin YADYOK’a dair görüşleri tespit edildi. Bu doğrultuda raporlar hazırlandı.
 • Remedial öğrenciler ilk defa yaz okuluna alındı
 • Kilyos’a yeni gelen arkadaşlarımız için oryantasyon yapıldı. AskMe etkinlikleri düzenledi ve bir  Kilyos rehberi oluşturuldu. kilyosrehber.wordpress.com
 • Proficiency sınavında arkadaşlarımızın haksız yere off-topic olmamasını talep edildi.
 • Kuzey Kampüs’te yeri boşaltılanan Akbank yerine gece yarısına hizmet verecek  EspressoLab ile anlaşma sağlandı.
 • Yemekhanede hava akışından dolayı tehlike oluşturan kapılar değiştirildi, yerine döner kapı önerisinde bulunuldu
 • Politika ÖTK tarafından düzenlenen etkinliklerde Namık Tan, Temel İskit diplomasi alanında, Prof. Dr. Binnaz Toprak ise milletvekilliği dönemindeki tecrübelerini bölüm öğrencilerine aktardı.
 • Pols 101 dersinin yaz döneminde de, Pols 441 dersinin ise 2015-2016 bahar döneminde de açılması sağlanarak bölümdeki olası mağduriyetlerin önüne geçildi.

Hayata Geçiremediklerimiz & Eksik Kaldığımız Yönlerimiz

 • Güney Kampüs’te tüm inanç sahiplerinin ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri bir alan olarak hizmet verecek “Prayer Room”, Arşiv Odası’nın taşınması sürecinin beklenenden uzun sürmesi nedeniyle 2014-2015 ÖTK döneminde açılamadı.
 • “Aracanı Paylaş” “Kampüste Dolap” gibi bazı projelerimizi hayata geçirelemedi
 • Withdraw tarihleri ve DC- DD alınmış derslerin tekrarı için mevcut 3 dönem kuralı 4 dönem olarak değiştirilemedi.
 • ÖTK Sitesi güncel olarak kullanılamadı
 • Yönetim Kurulu mekanizmasını içeren kurumsal bir anlayış oluşturulamadı.
 • Bölüm ÖTKları ile çalışmalar yürütmekte yetersiz kalındı.
 • Anketleri  detaylı raporlamada yetersiz kalındı.