2011-2012

2011-2012 Yılı itibariyle

22. Shuttle’lar ücretsiz hale getirilmiştir.

23. ÖTK yönergesi değiştirilmiş, yeni bir ÖTK yapısı oluşturulup, yeni yapı içerisinde yükseklisans öğrencilerine de temsil hakkı tanınmıştır.

24.Kütüphane ve Study’nin daha uzun süre açık kalması sağlanmıştır.

25.Yemekhanede kahvaltı verilmesi önerisi dile getirilmiştir.

26. Kantin ve kafeteryalar komisyonun da aktif olarak görev alınmaktadır. Denetimler yapılmasında ve fiyat belirlenmesinde aktif görev alınmıştır.